Bác sỹ Nhật Bản của Trung tâm Răng Hàm Mặt Yakuri Dental Clinic

Xin giới thiệu với Ba Mẹ đây là các bác sỹ Nhật Bản của Trung tâm Răng Hàm Mặt Yakuri Dental Clinic đang tiến hành kiểm tra răng miệng cho các Bé.