Đội Ngũ Điều Hành

Cô Phạm Thị Thanh Thuỷ

Hiệu trưởng
  • Từ 1978 - 1981 : Giáo viên mầm non Quận 3

  • Từ 1981 - 1994: Phó hiệu trưởng Trường Mầm non 2 Quận 3

  • Từ 1994 - 2013: Hiệu trưởng Trường Mầm non 2 Quận 3

  • Chiến sỹ thi đua cấp quận từ năm 1996 – 2012

  • Chiến sỹ thi đua cấp thành phố năm 2005, 2008, 2011


Thầy Nguyễn Anh Kiệt

Thành viên sáng lập
Giám đốc Học vụ
  • Cử nhân chuyên ngành Văn Chương Anh Mỹ - Đại học Cal State Fullerton, US.

  • Thạc sỹ Tesol - Đại học Cal State Fullerton, US.

  • Kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Tiểu Học và Trung Học Marco Foster Middle School và Dana Hill High Schools – California và dạy ESL cho người mới nhập cư tại San Juan Capistrano và Mission Viejo Language Center.

  • 7 năm kinh nghiệm Quản lý - Giám đốc học vụ chương trình tiếng Anh